18 படிகளிலும் ஐயப்பன் 18 திருநாமங் களுடன் அமர்ந்திருப்பதாக ஒரு வரலாறு!!

18 படிகளிலும் ஐயப்பன் 18 திருநாமங் களுடன் அமர்ந்திருப்பதாக ஒரு வரலாறு!!

ஒன்றாம் திருப்படி – குளத்துப்புழை பாலகன்

இரண்டாம் திருப்படி – ஆரியங்காவு ஐயப்பன்

மூன்றாம் திருப்படி – எரிமேலி சாஸ்தா

நான்காம் திருப்படி – அச்சங்கோயில் அரசன்

ஐந்தாம் திருப்படி – ஐந்துமலை அதிபதி

ஆறாம் திருப்படி – வீரமணிகண்டன்

ஏழாம் திருப்படி – பொன்னம்பல ஜோதி

எட்டாம் திருப்படி – மோகினி பாலன்

ஒன்பதாம் திருப்படி – சிவபாலன்

பத்தாம் திருப்படி – ஆனந்தமயன்

பதினோராம் திருப்படி – இருமுடிப்பிரியன்

பனிரெண்டாம் திருப்படி – பந்தளராஜ குமாரன்

பதிமூன்றாம் திருப்படி – பம்பாவாசன்

பதினான்காம் திருப்படி – வன்புலி வாகனன்

பதினைந்தாம் திருப்படி – ஹரிஹரசுதன்

பதினாறாம் திருப்படி – குருநாதன்

பதினேழாம் திருப்படி – சபரிகிரி வாசன்

பதினெட்டாம் திருப்படி – ஐயப்பன்

Leave a Reply