வலியே இல்லாமல் எளிதில் கால் ஆணி நிரந்தரமாக நீக்க இந்த 3 மூலிகைகள் மட்டும் போதும்!!

வலியே இல்லாமல் எளிதில் கால் ஆணி நிரந்தரமாக நீக்க இந்த 3 மூலிகைகள் மட்டும் போதும்!!

கால் பாதங்களில் ஏற்படுகின்ற நாட்பட்ட உராய்வுகள், அழுத்தங்கள் மற்றும் முட்கள், கல் இவை பாதங்களில் ஏற்படுத்துகின்ற அழுத்தத்தை தொடர்ந்து கால் ஆணி வருகிறது. இது ஒரு ஆபத்தான நிலை அல்ல, ஆனால் அவை தொடர்ந்து எரிச்சலை ஏற்படுத்தும்.

அவற்றின் அளவு சிறியது முதல் பெரியது மற்றும் மூன்று வெவ்வேறு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது. இறுக்கமான காலணிகளைப் பயன்படுத்துவது கால் ஆணிகளுக்கு ஒரு பொதுவான காரணமாகும். ஹை ஹீல்ஸ் பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு அழுத்தம் உள்ள பகுதிகளில் கால் ஆணி அல்லது கால்சஸ் உருவாகிறது, மற்றும் இது குதிகால் வலியை உருவாக்கும்.

  1. கடினமான கால் ஆணி: அவை கடினமான இறந்த தோலின் சிறிய திட்டுகளை உள்ளடக்கியது. அவை பொதுவாக கால்விரல்களில் தோன்றும். இந்த பகுதியில் தோன்றும் எலும்பு அழுத்தம் கடினமான கால் ஆணியை உருவாக்குகிறது.
  2. மென்மையான கால் ஆணி: இந்த வகை கால் ஆணி மென்மையானவை மற்றும் தொடும் போது ரப்பர் போன்ற உணர்வைக் கொண்டிருக்கும். அவை பொதுவாக சாம்பல் அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளன மற்றும் கால்விரல்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதியில் இது உருவாகின்றன.
  3. விதை கால் ஆணி: இது பொதுவாக கால்களின் அடிப்பகுதியில் தோன்றும் கால் ஆணியின் சிறிய வடிவமாகும்.

இதற்கான சித்த மருந்துகள்:

1) அம்மான் பச்சரிசி பாலை கால் ஆணி உள்ள இடங்களில் தொடர்ந்து போட்டு வர அது மறையும்.

2) அமிர்த வெண்ணெய், வங்க வெண்ணெய் ஆகியவற்றை கால் ஆணி உள்ள இடங்களில் தொடர்ந்து போட்டு வர அது மறையும்.

3) கொடிவேலி வேர், மஞ்சள் இவைகளை சூடுபடுத்தி கால் ஆணி உள்ள இடங்களில் வைத்து ஒற்றடம் கொடுத்து வர கால் ஆணி மறையும்.

Leave a Reply