ஆசிய விளையாட்டு போட்டி – 35 கிலோமீட்டர் நடை ஓட்டம் கலப்பு அணியில் இந்தியாவின் ராம் பாபு, மஞ்சுராணி ஆகியோருக்கு வெண்கலப் பதக்கம் !!

ஆசிய விளையாட்டு போட்டி – 35 கிலோமீட்டர் நடை ஓட்டம் கலப்பு அணியில் இந்தியாவின் ராம் பாபு, மஞ்சுராணி ஆகியோருக்கு வெண்கலப் பதக்கம் !!

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற 35 கிலோமீட்டர் நடை ஓட்டம் கலப்பு அணியில் இந்தியாவின் ராம் பாபு, மஞ்சுராணி ஆகியோர் வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றனர்.

சீனா தங்கமும், ஜப்பான் வெள்ளியும் வென்றது.

இந்திய அணி இதுவரை 15 தங்கம், 26 வெள்ளி, 29 வெண்கலம் என மொத்தம் 70 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply