ஆதார் எண் இல்லையா..? இனி எந்த அரசு சலுகையும் கிடையாது..!!

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) சமீபத்தில் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில் ஆதார் எண் அல்லது பதிவுச் சீட்டு இல்லாதவர்கள் அரசின் மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளைப் பெற முடியாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது ஆதார் எண் இல்லாதவர்கள் மற்றும் அரசு வழங்கும் மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளைப் பெறுபவர்களுக்கு ஆதார் விதிகளை கடுமையாக்கும் வகையில் கடந்த வாரம் அனைத்து மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு UIDAI சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

இந்த சுற்றறிக்கை ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது, இது அரசின் திட்டங்களின் கீழ் பலன்கள், மானியங்கள், சேவைகளை வழங்குவதற்கான பயனாளிகளின் தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அரசாங்கத்தின் சான்றிதழ்களை விரும்புவோர், அவர்கள் ஆதார் எண்ணை வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஆதார் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இல் ஆதார் எண் வழங்கப்படாத ஒரு நபருக்கு, மாற்று மற்றும் சாத்தியமான அடையாளம் காணும் வழிகள் மூலம் பலன்கள், மானியங்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் விதி உள்ளது.

கடந்த வாரம் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் படி, நாட்டில் 99 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வயது வந்தோருக்கு தற்போது ஆதார் எண் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பின்னணியில் மற்றும் சட்டத்தின் பிரிவு 7-ன் விதியை கருத்தில் கொண்டு ஒரு தனிநபருக்கு ஆதார் எண் ஒதுக்கப்படவில்லை என்றால், அவர்/அவள் பதிவுக்காக விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும், அதுவரை ஆதார் எண் அத்தகைய நபருக்கு ஒதுக்கப்படும்.

அவர்/அவள் ஆதார் பதிவு அடையாள (EID) எண்/ஸ்லிப்புடன் மாற்று மற்றும் சாத்தியமான அடையாளத்தின் மூலம் பலன்கள், மானியங்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறலாம் என்று சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply