பெண்களை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டுகிறார்கள்…. நிதி நிறுவனம் மீது பெண்கள் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!!!

https://youtu.be/JaOXhbM4JXE