“கொரானாவால்” வறுமையில் வாடும் நாடக கலைஞர்கள்..!! கண்ணீர் பேட்டி…

https://youtu.be/tmDaRL4y2Rs