“கொரானா ஒழியனுமா” உடனே கோவிலை திறங்க…!! தமிழக அரசுக்கு நூதன கோரிக்கை…

https://youtu.be/kM710H91jeU